ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന നാളുകൾ||Health Tips Malayalam

5 comments

  1. അനിഴം വളരെ ശെരി ആണ്…..സ്വയം മറന്നും, സ്വെന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലും വേണ്ടാന്നു വെച്ചും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും, നന്മ ചെയ്യും ,,, അവസാനം വരുമ്പോൾ വെറും ബിഗ് സീറോ….. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ട്. …..

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published